Siemens VSZ2NC101 სახელმძღვანელო

Siemens VSZ2NC101
8.2 · 1
PDF სახელმძღვანელო
 · 50 გვერდი
Ინგლისური
სახელმძღვანელოSiemens VSZ2NC101

VLHPHQVKRPHFRPZHOFRPH

5HJLVWHU\RXUSURGXFWRQOLQH
GH *HEUDXFKVDQOHLWXQJHQ ,QVWUXFWLRQPDQXDOIU 0RGHG·HPSORLQO *HEUXLNVDDQZLM]LQJGD %UXJVDQYLVQLQJQR %UXNVDQYLVQLQJVY %UXNVDQYLVQLQJÀ .l\WW|RKMHHV ,QVWUXFFLRQHVGHXVRSW ,QVWUXo}HVGHVHUYLoRHO ƝƱƴưƬƲƾǃƽƫƿƴƾWU .XOODQ×PN×ODYX]XSO ,QVWUXNFMDREVãXJLKX +DV]QiODWLXWDVtWiVEJ ǮȅǻȂǻȈȃȚȂǻȎȊȉȍȋȀǼǻUR ,QVWUXFŘLXQLGHXWLOL]DUH
DU

VS Z2...

%6++DXVJHUlWH*PE+
&DUO:HU\6WUDH
0QFKHQ*(50$1<
5HSDUDWXUDXIWUDJXQG%HUDWXQJEHL6W|UXQJHQ
' 
$ 
&+ 
'LH.RQWDNWGDWHQDOOHU/lQGHUÀQGHQ6LHLP
EHLOLHJHQGHQ.XQGHQGLHQVW9HU]HLFKQLV
ZZZVLHPHQVKRPHFRP

+HUJHVWHOOWYRQ%6++DXVJHUlWH*PE+XQWHU0DUNHQOL]HQ]GHU6LHPHQV$*
0DQXIDFWXUHGE\%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHU7UDGHPDUN/LFHQVHRI6LHPHQV$*
)DEULTXpSDU%6++DXVJHUlWH*PE+WLWXODLUHGHVGURLWVG·XWLOLVDWLRQGHODPDUTXH6LHPHQV$*
*HIDEULFHHUGGRRU%6++DXVJHUlWH*PE+RQGHUKDQGHOVPHUNOLFHQWLHYDQ6LHPHQV$*
3URGXFHUHWDI%6++DXVJHUlWH*PE+PHGYDUHPUNHOLFHQVIUD6LHPHQV$*
3URGXVHUWDY%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHU6LHPHQV$*VYDUHPHUNHOLVHQV
7LOOYHUNDVDY%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHUYDUXPlUNHVOLFHQVIUnQ6LHPHQV$*
9DOPLVWDQXW%6++DXVJHUlWH*PE+6LHPHQV$*QP\|QWlPlOOlWDYDUDPHUNLQNl\WW|OXYDOOD
)DEULFDGRSRU%6++DXVJHUlWH*PE+EDMROLFHQFLDGHPDUFDGH6LHPHQV$*
)DEULFDGRSHOD%6++DXVJHUlWH*PE+VREOLFHQoDGHPDUFDFRPHUFLDOGD6LHPHQV$*
ƘƮǀƮƿƷƲǁƩƳƲǀƮƶƮLjǀƴƺ%6++DXVJHUlWH*PE+ƹƲƩƱƲƶƮƲƹƼƽƶƷƼljƿƫƹƮǀƼƾǀƴƾ6LHPHQV$*
%6+(Y$OHWOHUL6DQD\LYH7LFDUHW$ûWDUDI×QGDQ6LHPHQV$*QLQ7LFDUL0DUND/LVDQV×LOHUHWLOPLüWLU
:\SURGXNRZDQRSU]H]%6++DXVJHUlWH*PE+QDZDUXQNDFKOLFHQFMLQDNRU]\VWDQLH]H]QDNX
WRZDURZHJR6LHPHQV$*
*\iUWyD%6++DXVJHUlWH*PE+D6LHPHQV$*YpGMHJ\KDV]QiODWLHQJHGpO\HDODSMiQ
ǪȋȉȃȂǽȀǿȀȈȉȉȍ%6++DXVJHUlWH*PE+ȊȉȆȃȑȀȈȂȈǻ6LHPHQV$*
3URGXVGH%6++DXVJHUlWH*PE+VXEOLFHQŘć6LHPHQV$*
꜍ꝜꝵꝅꝘ˟ꜳꝭ꜠ꜧ꜐ꝗꝝꜝꝬ˻©%6++DXVJHUlWH*PE+ꜯ꜐˝˫˝ꝫ꜊꜍ꝄꝧꝝꜙꝝꝘꝫꝠꝧꝠ꜇ꝑꝘ˟ꝛꜬꝴ˟ª꜍ꜽꜬ˟ꝧ꜊ꝃꝭꝡꜵ꜑Ꝙ˟ꝛ꜐
6LHPHQV$*ꜩꝡꝝꝭꜬ꜍Ꝭ˩꜇ꜙ꜑Ꝙ˟
8001027899
ϱέΎϴΘΧ΍ϲϠϴϤϜΗϖΤϠϣ
*
de * Optionales Zubehören * Optional accessoriesfr * Accessoires en optionnl * Optionele toebehorenda * Ekstra tilbehørno * Valgfritt tilbehørsv * Extratillbehörfi * Lisävarusteetpt * Acessórios opcionaises * Accesorio opcionalel * Εναλλακτικά εξαρτήματαtr * İsteğe bağlı aksesuarlarpl * Wyposażenie opcjonalnehu * Opcionális tartozékokbg * Опционални аксесоариro * Приладдя (опціонально)
ar
*
*
*
*
*
1
7

იხილეთ Siemens VSZ2NC101 სახელმძღვანელო უფასოდ აქ. ეს სახელმძღვანელო მიეკუთვნება მტვერსასრუტები კატეგორიას და მომხმარებელთა მიერ 1 საშუალოდ 8.2 -დან. ეს სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია შემდეგ ენებზე: Ინგლისური. გაქვთ შეკითხვა Siemens VSZ2NC101-თან დაკავშირებით ან გჭირდებათ დახმარება? დასვით თქვენი შეკითხვა აქ

დახმარება გჭირდებათ?

გაქვთ შეკითხვა Siemens და პასუხი სახელმძღვანელოში არ არის? დასვით თქვენი შეკითხვა აქ. წარმოადგინეთ თქვენი საკითხის მკაფიო და ყოველისმომცელი აღწერა და თქვენი შეკითხვა. რაც უფრო კარგად არის აღწერილი თქვენი პრობლემა და შეკითხვა, მით უფრო ადვილი იქნება Siemens -ის სხვა მფლობელებისთვის კარგი პასუხის გაცემა.

შეკითხვების რაოდენობა: 0

ზოგადი
Siemens
VSZ2NC101 | VSZ2NC101
მტვერსასრუტი
4242003707821
Ინგლისური
Ინსტრუქცია (PDF)
ენერგიის მართვა
შეყვანის მაქსიმალური სიმძლავრე750
Annual energy consumption40
AC input frequency50
Current10 ამპერი
650
ტიპიCylinder vacuum
Dust bag
Dust capacity3.5
პროდუქტის ფერიBlack, Blue, Silver
დრეკადი შლანგიდიახ
Vacuum cleaner air filteringMicro
გაწმენდის ტიპიმშრალი
დანიშნულებისამებრ გამოყენებამთავარი
Carpet, Hard floor
-
E
D
ხმაურის დონე81 დეციბელი
მუშაობის რადიუსი8
Removable filterდიახ
მილის ტიპიტელესკოპური
ლითონის
დიახ
Filtering
ერგონომიკა
შნურის ავტომატური რულეტიდიახ
სადენის სიგრძე5
სადენის საცავიდიახ
დიახ
წონა და ზომები
სიგანე260
სიღრმე295
სიმაღლე370
წონა4200 გ
3000 გ
პაკეტის წონა5100 გ
ტექნიკური დეტალები
დიახ
მეტის ჩვენება

ვერ პოულობთ თქვენს შეკითხვაზე პასუხს სახელმძღვანელოში? თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ პასუხი თქვენს შეკითხვაზე FAQ-ში Siemens VSZ2NC101 ქვევით.

თქვენი შეკითხვა არ არის ჩამოთვლილი? დასვით თქვენი შეკითხვა აქ

შედეგი არ არის