Gorenje VC2027RPO სახელმძღვანელო

Gorenje VC2027RPO
8 · 1
PDF სახელმძღვანელო
 · 54 გვერდი
Ინგლისური
სახელმძღვანელოGorenje VC2027RPO

VC 2027 RP-O

Sesalnik za prah

Usisavaè prašine

Usisivaè za prašinu

Ïðàâîñìóêàëêà

Vacuum cleaner

Aspirator

Vysavaè

Vysávaè

Odkurzacz

Porszívó

Ïðàõîñìóêà÷êà

Ïûëåñîñ

Ïèëîñîñ

Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
Instruction manual
Instrucþiuni de utilizare
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obs³ugi
Használati útmutató
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
MNE
EN
RO
HU
BG
SI
BIH HR
BIH SRB
MK
CZ
SK
PL
UK
RUS

სახელმძღვანელო

იხილეთ Gorenje VC2027RPO სახელმძღვანელო უფასოდ აქ. ეს სახელმძღვანელო მიეკუთვნება Მტვერსასრუტები კატეგორიას და მომხმარებელთა მიერ 1 საშუალოდ 8 -დან. ეს სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია შემდეგ ენებზე: Ინგლისური. გაქვთ შეკითხვა Gorenje VC2027RPO-თან დაკავშირებით ან გჭირდებათ დახმარება? დასვით თქვენი შეკითხვა აქ

ინდექსი

დახმარება გჭირდებათ?

გაქვთ შეკითხვა Gorenje VC2027RPO და პასუხი სახელმძღვანელოში არ არის? დასვით თქვენი შეკითხვა აქ. წარმოადგინეთ თქვენი საკითხის მკაფიო და ყოველისმომცელი აღწერა და თქვენი შეკითხვა. რაც უფრო კარგად არის აღწერილი თქვენი პრობლემა და შეკითხვა, მით უფრო ადვილი იქნება Gorenje VC2027RPO-ის სხვა მფლობელებისთვის კარგი პასუხის გაცემა.

შეკითხვების რაოდენობა: 0

Gorenje VC2027RPO სპეციფიკაციები

ქვემოთ თქვენ იხილავთ პროდუქტის სპეციფიკაციებს და სახელმძღვანელოს სპეციფიკაციებს Gorenje VC2027RPO.

ზოგადი
ბრენდი Gorenje
მოდელი VC2027RPO
პროდუქტი Მტვერსასრუტი
EAN 3838942900655
ენა Ინგლისური
ფაილის ტიპი Ინსტრუქცია (PDF)
ენერგიის მართვა
შეწოვის სიმძლავრე 390
შეყვანის მაქსიმალური სიმძლავრე -
Vacuum cleaner air filtering HEPA
Dust bag
Dust capacity 3.5
ტიპი Cylinder vacuum
დანიშნულებისამებრ გამოყენება მთავარი
გაწმენდის ტიპი მშრალი
მუშაობის რადიუსი 20
ჰაერის ნაკადი 39
პროდუქტის ფერი ნარინჯისფერი
ლითონის
Filtering
ერგონომიკა
სადენის სიგრძე 7
წონა და ზომები
სიგანე 450
სიღრმე 310
სიმაღლე 250
წონა 7500 გ
მეტის ჩვენება

ხშირად დასმული შეკითხვები

ვერ პოულობთ თქვენს შეკითხვაზე პასუხს სახელმძღვანელოში? თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ პასუხი თქვენს შეკითხვაზე FAQ-ში Gorenje VC2027RPO ქვევით.

თქვენი შეკითხვა არ არის ჩამოთვლილი? დასვით თქვენი შეკითხვა აქ

შედეგი არ არის